VÕISTLEVAD KOERAD

Pea kõikides võistlusklassides saab klasse jagada ka koeraklassi järgi - erandina mitte koertekrossis, kus tulemus sõltub siiski väga palju ka inimesest.

Põhjamaised kelgukoerad

Põhjamaisteks kelgukoerteks (nordic breed, RNB) loetakse puhtatõulisi FCI või EKL tõutunnistusega siberi huskysid, alaska malamuute, samojeete, kanada eskimokoeri, jakuudi laikasid ning grööni koeri.

Suurearvulistes võistlusklassides saab põhjamaiste kelgukoerte klassid jagada veel kaheks, kus RNB1 klassi kuuluvad siberi huskyd ning RNB2 klassi huskydest veidi aeglasemad ülejäänud põhjamaised kelgukoerad.

Avaklassi koerad

Avaklassi koerad (open, OPEN) on kõik koerad, kes ei kuulu RNB klassi, samuti ka põhjamaised kelgukoerad, kes pole puhtatõulised või kellel pole tõutunnistusi. Open klassi koerad on üldjuhul põhjamaistest kelgukoertest kiiremad, sest nende sekka kuuluvad ka linnukoerad.

Nõuded koertele

Kõik võistluspaika tulevad koerad peavad olema terved, kiibistatud, eakohaselt vaktsineeritud ning vastavalt võistlusklassile piisavalt vanad (vähemalt pooleteise aasta vanused). Koertega peavad kaasas olema ka koerte passid, kus on kirjas vaktsineerimisandmed, ning põhjamaistel kelgukoertel ka tõutunnistused.