Kas Sa oled reeglid läbi lugenud?

Võistlusel osalemisega kinnitad, et järgid nii meie võistluse kui ka Rahvusvahelise veokoeraspordi föderatsiooni reegleid. Oluline on need läbi lugeda, sest reeglite mittetundmine ei õigusta nende eiramist.
Siia lehele oleme lisaks välja toonud ka kõige olulisemad reeglid.

EDC KOERTESPRINDID

Kehtivad reeglid

IT'S EASY

Tutvu IFSS reeglitega

Lisaks võistlusreeglitele järgime ka IFSS-i reegleid

Oluline info

Osalustasud tuleb üle kanda koheselt!
EDC võistlusele registreerimisel tuleb osalustasud üle kanda koheselt.
Kuni starditasu pole laekunud meie kontole, ei ole registreering lõpetatud. Võistleja lisatakse stardinimekirja alles pärast osalustasu kontole laekumist.
Hooajanumbrid
EDC koertesprintidel on kasutuses hooajanumbrid, mis antakse kätte esimesel etapil, kus osaletakse. Kõikidel järgnevatel etappidel tuleb kasutada sama numbrit. Numbri kaotamisel saab küsida uue numbri, numbri vormistamise tasu on 5€. Uue numbri saamisega muutub vana number kehtetuks, seda ei saa kasutada järgnevatel etappidel.
Starti hilinemine
Tuletame meelde, et stardiala mittevabastamisel poole stardiintervalli jooksul (või siis starti hilinemine üle poole stardiintervalli) tähendab uut starti klassi lõpust ning kolmekordse stardiintervalli ajatrahvi.
Rajal tuleb möödumisel märku anda
Ükskõik, millal olles rajal, nii võistlusolukorras kui ka rajaga tutvumise ajal, tuleb teisest veokoerasportlasest möödumisel anda talle oma kavatsustest märku, karjudes 'trail' või 'rada'.
Autasustamisel osalemine
Austagem vääriliselt oma parimaid! Kui teil pole tungivat vajadust lahkumiseks, siis palun jääge auhinnatseremooniat vaatama sõltumata oma võistlustulemusest.

Muudatused 2020

Uued võistlusklassid lastel
Ühendamaks seni puudunud võistlusklassi 13-18. aastastele, on uuel hooajal lasteklassideks DCK (lühike rada, kuni 10a.) ning DCJ (poolpikk rada, 11-17.a).
Iga võistlejal maksimaalselt kaks starti
Muutmaks võistlust ajaefektiivsemaks ning lühendamaks autasustamise ooteaega on kõigil EDC võistlustel lubatud võistleja kohta teha maksimaalselt kaks starti.
Võistlusvarustuse jagamise piirang
Võistlusvarustust võib jagada vaid ühe võistlejaga, kes ei stardi samas võistlusklassis. Me ei garanteeri stardiaegade sobivust.
Muudetud hooajatulemuste punktisüsteem
Muutmaks hooajatulemuste nimel võistlust pingelisemaks, oleme määranud uued punktisummad - nagu ka möödunud hooaegadel, saab esimene koht 100 ja teine 90 punkti, kuid edasi on punktisummadeks 84, 78 ja 74, peale mida hakkavad punktid kahe võrra vähenema iga kohaga.
Tule vabatahtlikuks
Oled võistluspaigas kohal, kuid ei võistle - tule vabatahtlikuks stardikorraldajaks või ajavõtutiimi! Vaata edasi: edc.ee/volunteer
PROTEST

Protesti esitamine

Protesti võistlusel saab esitada kuni tunni aja jooksul peale finiššeerimist. Protesti esitamise tasu on 50€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Protest peab olema EDC protestivormil
Kui protesti põhjendus on pikem, vali PROTEST+ vorm.

Vead tulemustes või probleemne stardinimekiri?

Kui märkad viga stardinimekirjas või tulemustes, kirjuta sellest meilitsi info@edc.ee.

PRO PLAN Estonian Dryland Cup juhend

PRO PLAN ESTONIAN DRYLAND CUP (EDC) 2019
EESTI ESIMENE KOERTESPRINDI VÕISTLUSSARI
 Üldjuhend

 1. Võistlus
  1. Estonian Dryland Cup on Eesti veokoeraspordi sprindivõistlussari.
  2. Sarja etapid viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele ja EDC sarja juhendile.
  3. Võistluse eesmärk on populariseerida veokoerasporti.
 2. Võistlussarja kalendriplaan
 3. Etapp

  Etapi nimi

  Toimumisaeg

  Võistluspaik

  1. etapp

  Palivere koertesprint

  P 2. juuni 2019

  Palivere

  2. etapp

  Harku öine koertesprint

  L 17. august 2019

  Harku mets

  3. etapp

  Tallinna koertesprint

  P 15. september 2019

  Ülemiste

  4. etapp

  Koeru koertesprint

  P 6. oktoober 2019

  Koeru

 4. Rajad ja distantsid
  1. Sarja igal etapil on avatud võistlusrada, treeningrada ning lasterada.
  2. Võistlusrada võib olla võistlusklassidele erinev.
  3. Võistlusraja pikkus on 3-5 km.
   1. Kui pool tundi enne esimest starti on õhutemperatuur viludas üle 16°C, lühendatakse rada.
  4. Treeningraja pikkus on 3-5 km ning see ühtib üldjuhul võistlusrajaga.
  5. Lasteraja pikkus on üldjuhul 0,5-1 km.
 5. Stardiajad
  1. Stardiajad on etappide lõikes erinevad. Radade stardiajad avalikustatakse etapi infolehel.
  2. Võistlusraja stardijärjestus põhineb hooaja möödunud etappide summa paremusarvestusel ning esimestena stardivad parema tulemuse saanud võistlejad.
  3. 1. etapi stardijärjekorra koostamisel arvestatakse 2018. aasta hooaja paremusjärjestust.
  4. Üldjuhul on treeningraja stardid peale võistlusstarte.
  5. Üldjuhul on lasteraja stardid peale treeningraja starte.
 6. Võistlus- ja vanuseklassid
  1. Võistlusrajal eristatakse järgnevaid võistlusklasse:
   1. DB OPEN – ühe koeraga jalgrattavedu;
   2. DB RNB – ühe koeraga jalgrattavedu (põhjamaised kelgukoerad);
   3. DC – ühe koeraga jooksukross;
   4. DS1 OPEN – ühe koeraga tõukerattavedu;
   5. DS1 RNB – ühe koeraga tõukerattavedu (põhjamaised kelgukoerad);
   6. DS2 OPEN – kahe koeraga tõukerattavedu;
   7. DS2 RNB – kahe koeraga tõukerattavedu (põhjamaised kelgukoerad).
  2. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse võistlejad võistlusklassides DB OPEN, DB RNB ja DC sooti, kui tekkivais klassides oleks viis või enam võistlejat:
   1. DBM OPEN - mehed;
   2. DBW OPEN - naised;
   3. DBM RNB - mehed;
   4. DBW RNB - naised;
   5. DCM - mehed;
   6. DCW - naised.
  3. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse võistlejad võistlusklassides DBM OPEN, DBW OPEN, DBM RNB, DBM RNB, DCM, DCW, DS1 OPEN, DS1 RNB vanuseklassiti, kui tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. J – juuniorid (14-18 a; jalgrattaveos 16-18 a);
   2. E – eliit;
   3. V – veteranid (40 või enam a).
  4. Treeningrajal ei eristata võistlusklasse ega koerte tõuge.
  5. Lasterajal eristatakse järgnevaid vanuseklasse:
   1. DCK1 – laste (kuni 9 a) ühe koeraga jooksukross;
   2. DCK2 – laste (10-13 a) ühe koeraga jooksukross.
 7. Registreerimine
  1. Registreerimine sarja etappidele toimub:
   1. Internetis sarja veebilehe drylandestonia.ee kaudu, kasutades pangaülekannet;
   2. Järgmistele etappidele võistluspaigas registreerimise ajal, tasudes arve sularahas.
   3. Samale etapile saab kohapeal registreeruda vaid treeningrajale, tasudes arve sularahas.
  2. Registreerimine internetis
   1. Registreerides internetis tuleb järgida, et ülekannet tehes vastaks ülekantav summa juhendis sätestatule. Valides vale registreerimistoote (1. stardi asemel 2. start), esitatakse lisaarve puudujäävale summale, mida tasumata ei saa startida.
  3. Ümberregistreerimine
   1. Ümberregistreerimine toimub e-posti teel aadressile info@drylandestonia.ee kuni võistlusnädala eelse pühapäeva õhtuni 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
   2. Kõrgema starditasuga stardile ümberregistreerudes (nt võistleja 2. start asendub uue võistleja 1. stardiga) tuleb tasuerinevus juurde tasuda, lähtudes hetkeseisu hinnavahest. Lisaarve tasumata jätmisel ei saa startida.
  4. Osavõtust loobumisel mistahes põhjusel stardimaksu ei tagastata.
  5. Sarja etapi ärajäämisel või edasilükkumisel rohkem kui 24 tundi korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (ka sobimatu temperatuur) tagastatakse osavõtutasust 50% kui võistleja esitab vastavasisulise avalduse e-posti aadressile info@drylandestonia.ee võistluse toimumise ajast kahe nädala jooksul.
 8. Osavõtutasud
  1. Starditasu sisaldab suunaviitadega tähistatud rada, tervel hooajal kehtivat võistlusnumbrit, käsitsi või tehnilist ajavõttu, parimate autasustamist ning tulemusega lõpetajale võistluse veebilehelt väljatrükitavat diplomit.
  2. Registreerimine etapi võistlus- ja lasteradadele lõpeb võistlusnädala eelsel pühapäeval 23.59.
  3. Registreerimine etapi treeningrajale lõpeb internetis võistlusnädala eelsel pühapäeval 23.59, kuid jätkub võistluspäeval etapi programmis määratud ajal.
  4. Korraldaja võib pikendada registreerimise kestvust. 
  5. Väljendid:
   1. Esimene start – võistleja esimene start etapil.
   2. Teine start – võistleja teistkordne start etapil, kui võistlejal on registreeritud vähemalt üks esimene start.
   3. Lastestart – lasteraja võistleja start etapil.
   4. Treeningstart – treeningraja läbija start etapil.
  6. Tervele sarjale registreerumise starditasud
  7. €, Terve sari. Kehtivus kuni:

   5.05.19 23:59

   26.05.19 23:59

   Esimene start

   55

   70

   Teine start

   35

   50

   Lastestart

   0

   0

   Treeningstart

   35

   35

  8. Ühele etapile registreerumise starditasud
  9.  Registreerimine etapile internetis või eelneval etapil, €
    (sulgudes etapi number, millele kehtib)

   Registreerimine kohapeal

   Kehtivus kuni

   1) 12.05.19 23:59
   2) 28.07.19 23:59
   3) 25.08.19 23:59
    4) 15.09.19 23:59

   1) 19.05.19 23:59
   2) 4.08.19 23:59
   3) 1.09.19 23:59
    4) 22.09.19 23:59

   1) 26.05.19 23:59
   2) 11.08.19 23:59
   3) 8.09.19 23:59
    4) 29.09.19 23:59

   Etapi programmis määratud registreerimise lõppkellaaeg

   Esimene start

   16

   20

   25

   Ei saa registreeruda

   Teine start

   10

   13

   16

   Ei saa registreeruda

   Lastestart

   0

   Ei saa registreeruda

   Treeningstart

   10

  10. Osaledes Estonian Dryland Weekendil, on viimasele etapile registreerumine 50% soodsam.
   1. Soodustuse saamiseks peab esmalt registreeruma Estonian Dryland Weekendile ning valima lisatoote "Osale samas võistlusklassis EDC Koerul".
 9. Nõuded koertele
  1. Kõik võistlevad koerad peavad olema terved ja eakohaselt vaktsineeritud.
  2. Koera vanus võistluspäeval peab olema vähemalt:
   1. 5 kuud, kui võisteldakse treening- või lasterajal;
   2. 12 kuud, kui võisteldakse võistlusrajal jooksukrossis;
   3. 18 kuud, kui võistledakse võistlusrajal jalgratta- või tõukerattaveos.
  3. Kui võisteldakse RNB koera klassis, peab põhjamaist tõugu koer olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega.
   1. Tõutunnistuseta koerad võistlevad koerte avatud klassis (OPEN).
  4. Iga koeraga võib etapil võistelda võistlusrajal kuni kahel korral.
  5. Koeri ei või etapi ajal vahetada.
  6. Võistluspäeval toimub pisteline koerte kontroll. Korraldaja nõudmisel peab võistluspäeval võistleja esitama koera kehtiva veterinaarpassi.
 10. Võistlusvarustus
  1. Võistleja peab kandma veovööd, mis on minimaalselt ühe veoliiniga kinnitatud koera veorakmete külge.
  2. Vajadusel saab võistlusvarustuse tellida koos stardi registreerimisega.
  3. Koera veorakmed peavad toetama keha.
  4. Startides pimedas peab võistlejal olema töötav pealamp ning soovitatavalt koera veorakmetel ja veoliinil helkurid.
  5. Jalg- ja tõukeratta võistlusklassides on kiivri kandmine kohustulik.
 11. Olulised reeglid
  1. Võistlusel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlusel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid.
  2. Startida tohib ainult oma nime all.
  3. Võistluse alal (sh võistluskeskus ja võistlusrajad) on kohustuslik täita liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muid korraldajapoolseid juhiseid. Võistlused toimuvad avatud radadel.
 12. Vastutus
  1. Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera või koerte tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistamise eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi ja IFSS võistlusreeglistiku nõudeid.
  2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  3. Kõik alaealised osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
  4. Kui etapi alguses anti võistlejale SportIdent ajavõtukiip, tuleb see/need enne etapi autasustamist tagastada. Kiibi tagastamatajätmisel määratakse ajavõtukiibi eest trahv kuni 150€.
  5. Hooaja stardinumbri kaotamisel saab uue numbri võistluspäeval. Uue numbri saamise tasu on 5€.
 13. Rajamärgised
  1. Rajad tähistatakse IFSS võistlusreeglitele vastavate märgiste ja sarja omamärgistega.
   1. Sinine ruut – liigu otse
   2. Punane ring – vastavalt märgi asukohale tee keskjoone suhtes pööra märgi suunas paremale või vasakule.
   3. Kollane kolmnurk – ohtlikum lõik.
   4. Kahekordne kollane kolmnurk – algab ohtlik ala, mille lõppu tähistab ühekordne punase joonega läbitõmmatud kollane kolmnurk.
   5. Roheline ruut – ajavõtupunkt rajal (mitte stardis ega finišis), kus tuleks liikuda võimalikult raja ääres.
 14. Tulemused ja ajavõtt
  1. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima etapi võistlusraja täielikult ning kandma stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni nähtavalt võistlejanumbrit.
  2. EDC etappidel võetakse aega käsitsi või SportIdent ajavõtusüsteemiga.
  3. Etapi esialgsed tulemused avaldatakse sarja veebilehel esimesel võimalusel.
  4. Etapi klassi esikolmiku tulemused kinnitatakse enne etapi autasustamist. Ülejäänud võistlejate tulemused kinnitatakse võistluspäevast ühe nädala jooksul.
  5. Teateid võimalikest vigadest finišiprotokollis mitteesikolmikute kohta võetakse vastu kuni võistluspäeva õhtuni meiliaadressil info@drylandestonia.ee.
  6. Hooaja tulemusi uuendatakse peale igat etappi ühe nädala jooksul. Hooaja viimasel etapil uuendatakse hooaja tulemused enne hooaja autasustamist.
  7. Tulemuse vaidlustamine toimub vastavalt IFSS-i määratud korrale.
  8. Kui osaletakse EDC Koeru etapil ning Estonian Dryland Weekendil samaaegselt, läheb Koeru EDW start kirja mõlemal võistlusel.
 15. Paremusjärjestus
  1. Iga võistleja kogub lõpetatud etapi eest punkte.
  2. Kui võistleja stardib samas klassis mitu korda, lisatakse punktitabelisse vaid kõrgem punktisumma.
  3. Sarja koondtulemuse saamiseks peab võistleja osalema vähemalt kolmel etapil neljast.
  4. Punkte jagatakse eraldi järgmistes võistlusklassides: DB, DC, DS1, DS2, DCK1, DCK2.
  5. Avatud lisaklasse (mehed, naised; veteranid, juuniorid; RNB, OPEN) ei eristata punktitabelis.
  6. Etapil esimesele kohale tulnud võistleja saab 100 punkti. Iga järgmine võistleja saab 90% kohavõrra parema võistleja kohapunktidest ümardatuna täisarvuks.
  7. Võistlejate, kes hooaja koondtulemuses saavad võrdse arvu punkte, paremaks määratakse võistleja, kes on osalenud rohkematel etappidel ning viimasel etapil saanud rohkem punkte.
 16. Autasustamine
  1. Igal etapil toimub autasustamistseremoonia peale võistlejate finiššeerimist vastavalt programmile.
  2. Medali ja auhinnaga autasustatakse DB OPEN, DB RNB, DC, DS1 OPEN, DS1 RNB, DS2 OPEN, DS2 RNB, DCK1, DCK2 arvestuses esikolmikuid.
  3. Sarja viimasel etapil autasustatakse sarja parimaid koondtulemuses võistlus- ja lasteraja võistlusklassides DB, DC, DS1, DS2, DCK1, DCK2.
 17. Muu info
  1. Etapi kohalejõudmise, parkimise jm oluline info on lisatud etapi infolehele sarja kodulehel.
  2. Kõik info on leitav sarja veebilehelt drylandestonia.ee.
  3. Peakorraldaja võib teha vajadusel võistlusreeglites muudatusi.
 18. Võistleja privaatsus
  1. Võistleja kohustu esitama registreerimisel õiged andmed.
  2. Andmeid domeenidelt drylandestonia.ee, edc.ee ja spordicom.ee ning nende alamdomeenidelt haldab ja turvab Spordicom MTÜ.
  3. Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning info e-kirjade saatmisel.
  4. Andmeid säilitatakse turvatult tähtajatult.
  5. Võistleja minimaalsed andmed lisatakse avalikesse stardi- ja finišiprotokollidesse.
  6. Võistleja võib esitada taotluse enda andmete kustutamiseks.
   1. Kustutamistaotlust kontrollitakse ühe kuu jooksul.
   2. Kustutamistaotluses tuleb ennast identifitseerida.
   3. Isikuandmete kustutamisel jäävad alles stardi- ja finišiprotokollides leiduvad andmed.
   4. Isikuandmete kustutamisel tühistuvad kõik järgnevate võistluste registreeringud. Registreerimistasusid, mida ei kasutata, ei tagastata.
 19. Peakorraldaja
  1. Sarja peakorraldaja on Spordicom MTÜ, spordicom.ee, info@spordicom.ee, info@drylandestonia.ee.
  2. Peakorraldaja esindaja: Erik Kangilaski, erik.kangilaski@spordicom.ee.

PRO PLAN Estonian Dryland Weekend juhend

PRO PLAN ESTONIAN DRYLAND WEEKEND (EDW) 2019
IFSS maailmakarikasarja etapp
Üldjuhend

 1. Võistlus
  1. Estonian Dryland Weekend on rahvusvaheline veokoeraspordi sprindivõistlus.
  2. Võistlus viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele ja EDW juhendile.
  3. Võistluse eesmärk on populariseerida veokoerasporti.
 2. Võistluse etappide kalendriplaan
  1. Võistlus on kolmepäevane ning neljaetapiline. Võistlusarvestusse tulemuse saamiseks tuleb lõpetada kõik etapid.

Etapp

Võistluspaik

Raja pikkus

Toimumisaeg

Tüüp

1

Ebavere

3.7 km (4.7 km DR4)

R 4. Oktoober 2019 18:00

sprint

2

Tamsalu

4 km

L 5. Oktoober 2019 10:00

sprint

3

Tamsalu

4 km

L 5. Oktoober 2019 20:00

öösprint

4

Koeru

4.1 km

P 6. Oktoober 2019 11:00

sprint

 1. Programm

 

4. oktoober 2019:1. etapp

 

15:00-17:15

Võistlusrada avatud

 

15:00-19:30

Võistluskeskus avatud

 

15:15-16:00

Numbrite väljastamine

 

15:45-16:45

Veterinaarkontroll

 

16:45

Avamine

Klubide esindajate koosolek

 

18:00

Võistlusraja stardid

5. oktoober 2019:2. etapp

 

8:00-9:15

Võistlusrada avatud

 

8:45-12:00

Võistluskeskus avatud

 

9:00

Etapi avamine

Klubide esindajate koosolek

 

10:00

Võistlusraja stardid

 

 

Lasteraja stardid

 

13:00-14:00

Lõunasöök

5. oktoober 2019:3. etapp

 

18:00-19:30

Võistlusrada avatud

 

18:45-21:00

Võistluskeskus avatud

 

18:45

Klubide esindajate koosolek

 

19:00-20:00

Õhtusöök

 

20:00

Võistlusraja stardid

6. oktoober 2019:4. etapp

 

9:00-10:15

Võistlusrada avatud

 

9:00-16:00

Võistluskeskus avatud

 

10:00

Etapi avamine

Klubide esindajate koosolek

 

11:00

Võistlusraja stardid

Lastestardid

ca

16:00

Autasustamine

 1. Rajad ja distantsid
  1. Võistlusel on avatud võistlusrada, treeningrada ning lasterada.
  2. Võistlusrada võib olla võistlusklassidele erinev.
  3. Võistlusraja pikkus on 3.7-4.5 km.
   1. Kohtuniku otsusel võib rada lühendada kõrge temperatuuri korral.
  4. Treeningraja pikkus on 3.7-4.5 km ning see ühtib üldjuhul võistlusrajaga.
  5. Lasteraja pikkus on üldjuhul 0,5-1 km.
 2. Stardiajad
  1. Stardiajad avalikustatakse võistluse infolehel.
  2. Võistlusraja stardijärjestus põhineb hetkeseisu paremusarvestusel ning esimestena stardivad parema tulemuse saanud võistlejad.
  3. 1.  etapi stardijärjekord järjestatakse EDC 2019. hooaja tulemuste põhjal, ülejäänud osalejate järjekord loositakse.
  4. Treeningrada
   1. Üldjuhul on treeningraja stardid peale võistlusstarte.
  5. Lasterada
   1. Lasteraja stardid on 2. ja 4. etapil. Esimesel võistluspäeval ega ööstarti lastele ei ole.
 3. Võistlus- ja vanuseklassid
  1. Võistlusrajal eristatakse järgnevaid klasse:
   1. DBM – jalgrattavedu (mehed);
   2. DBW – jalgrattavedu (naised);
   3. DCM – koerakross (mehed);
   4. DCW – koerakross (naised);
   5. DS1 – ühe koeraga tõukerattavedu;
   6. DS2 – kahe koeraga tõukerattavedu;
   7. DR4 – kolme kuni nelja koeraga käruvedu.
  2. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse koerad tõu järgi, kui ühes tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. OPEN - Avatud klass;
   2. RNB - Põhjamaiste koerte klass.
  3. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse võistlejad võistlusklassides DBM, DBW, DCM, DCW, DS1 vanuseklassiti, kui tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. J – juuniorid (14-18 a; DB 16-18 a);
   2. E – eliit;
   3. V – veteranid (40 ja enam a).
  4. Treeningrajal ei eristata võistlusklasse ega koerte tõuge.
  5. Lasterajal eristatakse järgnevaid klasse:
   1. DCK1 – laste (kuni 7 a) ühe koeraga jooksukross;
   2. DCK2 – laste (8-10 a) ühe koeraga jooksukross;
   3. DCK3 – laste (11-13 a) ühe koeraga jooksukross.
 4. Registreerimine
  1. Registreerimine sarja etappidele toimub:
   1. Internetis võistluse veebilehe edc.ee kaudu, kasutades pangaülekannet;
   2. EDC 2019. aasta etappide võistluspaigus registreerimise ajal, tasudes arve sularahas.
  2. Registreerimine internetis
   1. Registreerides internetis tuleb järgida, et ülekannet tehes vastaks ülekantav summa juhendis sätestatule. Valides vale registreerimistoote (1. stardi asemel 2. start), esitatakse lisaarve puudujäävale summale, mida tasumata ei saa startida.
   2. Ülekanne tuleb sooritada vahetult pärast registreerimist. Arvel märgitud maksetähtajast hiljem saabunud makseid ei aktsepteerita.
  3. Ümberregistreerimine
   1. Ümberregistreerimine toimub e-posti teel aadressile info@edc.ee kuni võistlusnädala eelse pühapäeva õhtuni 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
   2. Kõrgema starditasuga stardile ümberregistreerudes (nt võistleja 2. start asendub uue võistleja 1. stardiga) tuleb tasuerinevus juurde tasuda, lähtudes hetkeseisu hinnavahest. Lisaarve tasumata jätmisel ei saa startida.
  4. Iga võistleja saab võistelda kuni kahes erinevas võistlusklassis.
  5. Osavõtust loobumisel mistahes põhjusel stardimaksu ei tagastata.
  6. Võistluse ärajäämisel või edasilükkumisel rohkem kui 72 tundi korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (ka sobimatu temperatuur) tagastatakse ühe kuu jooksul võistluse toimumise ajast osavõtutasust 50%, kui võistleja esitab vastavasisulise avalduse ühe nädala jooksul peale võistlust e-posti aadressile info@edc.ee.
 5. Osavõtutasud
  1. Starditasu sisaldab suunaviitadega tähistatud rada, võistlusnumbrit, ajavõttu, parimate autasustamist, tulemusega lõpetajale võistluse veebilehelt väljatrükitavat diplomit ning laupäeval lõuna- ja õhtusööki. Treeningraja starditasu ssaldab suunaviitadega tähistatud rada, võistlusnumbrit, ajavõttu.
  2. Registreerimine etapi võistlus- ja lasteradadele lõpeb võistlusnädala eelsel pühapäev 23:59.
  3. Registreerimine etapi treeningrajale lõpeb internetis võistlusnädala eelsel pühapäevl 23:59.
  4. Väljendid:
   1. Esimene start – võistleja esimene registreerimine tervele võistlusele.
   2. Teine start – võistleja teiskordne start tervel võistlusel, kui on registreeritud vähemalt üks esimene start.
   3. Lastestart – lasteraja võistleja start tervel võistlusel.
   4. Treeningstart – treeningraja läbija start võistlusel.
    1. Treeningraja starte väljastatakse 1 etapi kaupa välja arvatud kui valitakse treeningraja kõik etapid.
  5. Registreerumise starditasud
  6.  Registreerimine etapile internetis või EDC etapil. Hinnad eurodes.

   Kehtivus kuni

   27.08.19 23:59

   10.09.19 23:59

   24.09.19 23:59

   29.09.19 23:59

   Esimene start

   45

   55

   65

   80

   Teine start

   30

   40

   50

   60

   Lastestart

   9

   12

   15

   20

   Treeningraja kõik etapid

   20

   30

   35

   60

   Treeningraja 1 etapp

   7

   10

   10

   15

  7. Registreerumine Estonian Dryland Cupi Koeru etapile on Estonian Dryland Weekil võisteldes 50% soodsam.
   1. Soodustuse saamiseks tuleb registreerides Estonian Dryland Weekile valida lisatoode "Osale samas võistlusklassis EDC Koerul ".
  8. Eraldi on võimalik juurde osta laupäeval lõunasööki (4€) ning õhtusööki (9€).
 6. Nõuded koertele
  1. Kõik võistlevad koerad peavad olema terved ja eakohaselt vaktsineeritud.
  2. Koera vanus võistluspäeval peab olema vähemalt:
   1. 5 kuud, kui võisteldakse treening- või lasterajal;
   2. 12 kuud, kui võisteldakse võistlusrajal jooksukrossis;
   3. 18 kuud, kui võistledakse võistlusrajal käru-, jalgratta- või tõukerattaveos.
  3. Kui võisteldakse RNB koera klassis, peab põhjamaist tõugu koer olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega.
   1. Tõutunnistuseta koerad võistlevad koerte avatud klassis (OPEN).
  4. Iga koeraga võib etapil võistelda võistlusrajal ainult ühes stardis .
  5. Koeri ei või võistluse ajal vahetada.
  6. Võistluspäevil toimub koerte kontroll. Korraldaja nõudmisel peab võistluspäevil võistleja esitama koera veterinaarpassi ning tõutunnistuse (RNB klasside puhul).
 7. Võistlusvarustus
  1. Võistleja veovarustus peab vastama IFSS rahvusvahelistele võistlusreeglitele.
  2. Vajadusel saab võistlusvarustuse tellida koos stardi registreerimisega.
  3. Startides pimedas, peab võistlejal olema töötav pealamp ning soovitatavalt koera veorakmetel ja veoliinil helkurid.
  4. Jalg-, tõukerattaveo ja käruveo võistlusklassides on kiivri kandmine kohustulik.
 8. Olulised reeglid
  1. Võistlusel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlusel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid.
  2. Startida tohib ainult oma nime all.
  3. Võistluse alal (sh võistluskeskus ja võistlusrajad) on kohustuslik täita liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muid korraldajapoolseid nõudeid ja juhiseid.
   1. Ilma reguleerija korralduseta ei tohi sõita haljasalale või muule alale väljaspool teid.
 9. Vastutus
  1. Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera või koerte tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistamise eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi ja IFSS võistlusreeglistiku nõudeid.
  2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  3. Kõik alaealised osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
  4. Kui võistluse alguses anti võistlejale SportIdent ajavõtukiip, tuleb see/need enne võistluse autasustamist tagastada. Kiibi tagastamatajätmisel määratakse ajavõtukiibi eest trahv kuni 150€.
  5. Stardinumbri kaotamisel saab uue numbri infotelgist. Uue numbri saamise tasu on 10€.
 10. Rajamärgised
  1. Rajad tähistatakse IFSS võistlusreeglitele vastavate märgiste ja võistluse omamärgistega.
   1. Sinine ruut – liigu otse
   2. Punane ring – vastavalt märgi asukohale tee keskjoone suhtes pööra märgi suunas paremale või vasakule.
   3. Kollane kolmnurk – ohtlikum lõik.
   4. Kahekordne kollane kolmnurk – algab ohtlik ala, mille lõppu tähistab ühekordne punase joonega läbitõmmatud kollane kolmnurk.
 11. Tulemused ja ajavõtt
  1. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima etapi võistlusraja täielikult ning kandma stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni nähtavalt võistlejanumbrit.
  2. EDW etappidel võetakse aega SportIdent ajavõtusüsteemiga.
  3. Etapi ja võistluse esialgsed tulemused avaldatakse võistluse veebilehel esimesel võimalusel.
  4. Võistluse tulemuse saamiseks peab läbima kõikide toimuvate etappide rajad täielikult.
  5. Võistluse klassi esikolmiku tulemused kinnitatakse enne autasustamist. Ülejäänud võistlejate tulemused kinnitatakse võistluspäevast ühe nädala jooksul.
  6. Teateid võimalikest vigadest finišiprotokollis mitteesikolmikute kohta võetakse vastu kuni etapi võistluspäeva õhtuni meiliaadressil info@edc.ee.
 12. Autasustamine
  1. Autasustamine toimub peale 4. etapi võistlejate finiššeerimist vastavalt programmile.
  2. Autasustatakse võistlusel avatud võistlus- ja lasteraja (DBM,DBW,DCM,DCW,DS1,DS2,DR4,DCK1,DCK2,DCK3) võistlusklasside esikolmikuid.
  3. Etappide parimaid ei autasustata.
 13. Muu info
  1. Etapi kohalejõudmise, majutuse, parkimise jm oluline info on lisatud etapi infolehele sarja kodulehel.
  2. Kõik info on leitav sarja veebilehelt edc.ee.
  3. Peakorraldaja võib teha vajadusel võistlusreeglites muudatusi.
 14. Võistleja privaatsus
  1. Võistleja kohustu esitama registreerimisel õiged andmed.
  2. Andmeid domeenidelt edc.ee, edc.ee ja spordicom.ee ning nende alamdomeenidelt haldab ja turvab Spordicom MTÜ.
  3. Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning info e-kirjade saatmisel.
  4. Andmeid säilitatakse turvatult tähtajatult.
  5. Võistleja minimaalsed andmed lisatakse avalikesse stardi- ja finišiprotokollidesse.
  6. Võistleja võib esitada taotluse enda andmete kustutamiseks.
   1. Kustutamistaotlust kontrollitakse ühe kuu jooksul.
   2. Kustutamistaotluses tuleb ennast identifitseerida.
   3. Isikuandmete kustutamisel jäävad alles stardi- ja finišiprotokollides leiduvad andmed.
   4. Isikuandmete kustutamisel tühistuvad kõik järgnevate võistluste registreeringud. Registreerimistasusid, mida ei kasutata, ei tagastata.
 15. Peakorraldaja
  1. EDW peakorraldaja on Spordicom MTÜ, spordicom.ee, info@spordicom.ee, info@edc.ee.
  2. Peakorraldaja esindaja: Erik Kangilaski, erik.kangilaski@spordicom.ee.

Toetajad